Defensa Personal
Defensa Personal

La defensa personal és un conjunt d’habilitats tècnico-tàctiques dirigides a prevenir o repel·lir una agressió, realitzada per un mateix i per a si mateix. També rep altres noms com l’autoprotecció o la seguretat personal, però aquests conceptes tenen un abast més gran, on destaca fonamentalment el component preventiu.

La defensa personal pot ser genèrica o especialitzada (femenina, infantil, etc.), fent-se més efectiva com més adaptada és a les necessitats de cada persona, tenint en compte les seves característiques, el tipus d’agressions que poden patir amb més freqüència, etc.

Horari:

Dilluns 20:30 h // 21:30 h

 

Video Presentació Defensa Personal (Jaume Rosell)